Hội nghị cán bộ công chức

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, sáng nay, ngày 21 tháng 9 năm 2019, trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2019-2020. Tham dự hội nghị có đại diện ban giám hiệu, công đoàn cùng tập thể sư phạm nhà trường. Thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Nguyễn Hoàng Ân – phó hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo và kế hoạch hoạt động cho năm học mới. Đại diện công đoàn, đồng chí Trần Thị Gết – Chủ tịch công đoàn đã đọc bản báo cáo hoạt động của công đoàn và thông qua kế hoạch hoạt động. Đồng chí Trương Hồng Trinh gợi ý cho các đại biểu thảo luận những chỉ tiêu quan trọng về chất lượng học sinh, các cuộc thi của giáo viên và học sinh….Hội nghị đã thông qua nghị quyết với sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự.