Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15/BC-THVBB2 29/05/2020 Báo cáo, Hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc l1