Tham gia Đại hội Đảng bộ xã

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04/6/2020 Đảng bộ xã Vĩnh Bình Bắc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trường TH Vĩnh Bình Bắc 2 tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Đại hội đã lựa chọn bầu được 15 đồng chí ứng cử vào ban chấp hành.