Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 25/KH-THVBB2 20/09/2019 Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường, Kiểm tra nội bộ trường học năm học: 2019-2020
số 21/KH-THVBB2 13/09/2019 Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường, Thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích" năm học 2019-2020
số 17/KH-THVBB2 15/08/2019 Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường, Thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường Năm học 2019-2020
số 14/KH-THVBB2 25/07/2019 Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường, Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2019-2020